Välkommen 2019

  • Väck intresset – väck eleverna
    Ta chansen att vidareutveckla dina laborativa kunskaper

Experimentet har en central roll i all naturvetenskap och det här är en unik chans att helt gratis höja den laborativa kompetensen i kemi på din skola. Kursen är ett samarbete mellan Svenska Nationalkommittén för kemi vid KVA, olika universitet, Kemilärarnas resurscentrum och Svenska Kemisamfundet. I linje med regeringens påbud och den extra satsning som nu görs för att höja nivån på undervisningen har vi skapat denna kurs.

Kursens syfte är att ge deltagarna fördjupade kunskaper i experimentellt baserad modern kemi. Ambitionen är att stärka och stimulera dig till att laborera tillsammans med dina elever i högre utsträckning inom NO-blocket i årskurs 7-9.

För 7e året arrangeras nu kursen Experimentell Kemi denna gång i Perstorp. Under 5 dagars internat får du ta del av aktiva laborationer och laborera själv. Allt med syfte att ge inspiration till din egen undervisning. Kursen är utformad med en undersökande arbetsmetod som grund, där modern kemi kopplas till laborativa moment som stimulerar NO-undervisningen. Internatformen med gemensamma måltider och boende ger dig också unika möjligheter att umgås och utbyta erfarenheter med andra lärare som deltar i kursen.

Även i år har vi de internationella föreläsarna Mickey Saraquiam och Lynn Hogue, Terrific Science.
Mer på >>http://www.terrificscience.org/mickey-and-lynn/

Great explanations and hands-on activities that help make real world connections.— Joyce Henk, North Richland Hills, TX
Mickey and Lynn brought science to life in an engaging and insightful manner.— Daniele Clark, Fortworth, TX

Du blir inkvarterad på Kurhotellet i Tyringe där även frukost och kvällsmåltid kommer att serveras. Föreläsningarna och laborationerna sker på Perstorps gymnasium.

Antalet deltagare i kursen är begränsat till 24 stycken och kursledningen prioriterar att få med NO-lärare från så många olika skolor som möjligt och med största möjliga geografiska spridning. Trots detta är det OK att flera från samma skola söker, men motivera gärna i din ansökan. Besked om antagning till kursen kommer att skickas med e-post ca en vecka efter sista ansökningsdag.

Datum: 5-9 augusti 2019
(ankomstdag måndagen den 5/8)
Plats: Perstorps tekniska gymnasium
Boende: Tyringe kurhotell
Kostnad: Kursen och inkvarteringen i 2-bäddsrum är kostnadsfri, för resor t/r till Perstorp utgår ingen ersättning. Det går bra att få enkelrum med tillägg.